Forskning och innovation

Energimyndigheten har ett helhetsperspektiv på energiomställningen i Sverige. Med forskning och innovation bygger vi upp den kunskap och kompetens som behövs och utvecklar lösningar för en hållbar omställning.

Vi ansvarar för att på ett strategiskt och sammanhållet sätt finansiera forskning och innovation. Det gör vi i nära samverkan med andra energi- och klimatpolitiska insatser och styrmedel – i såväl Sverige som i EU och globalt.

Hitta snabbt