Tekniksamarbeten

För att säkerställa energitillförsel för framtiden och ställa om till förnybar energi krävs ett globalt samarbete kring energiforskning mellan offentlig och privat sektor. Det genomförs bland annat inom samarbeten kring olika energitekniker under International Energy Agency (IEA).

Inom International Energy Agency (IEA) finns ca 40 multilaterala så kallade Technology Collaboration Programmes (TCP), tekniksamarbeten. Inom varje samarbete kan länder, myndigheter, företag och andra organisationer dela forskningsresultat inom nya tekniker, fylla luckor som finns inom forskningen och skapa samarbeten för pilot- eller demonstrationsprojekt. Sverige deltar i 22 av IEA:s tekniksamarbeten.

Tekniksamarbetena är inte bara öppna för medlemmar utan också för "icke-medlemmar" som vill bidra till och dra nytta av teknikutvecklingen. IEA är idag den enda globala organisationen för samarbeten inom teknikområdet (som är baserade på juridiskt giltiga "överenskommelser").

Många fördelar med globalt samarbete

Genom att samarbeta kan man undvika onödigt dubbelarbete och minska kostnaderna, samtidigt som utvecklingstakten kan öka. Detta är viktigt eftersom man på många teknikområden behöver göra större insatser än något enskilt land förmår. Utveckling kräver både globala insatser och lokala tillämpningar.

Samarbetet bygger på avtal på nationell nivå. De som deltar i ett tekniksamarbete som "Contracting parties" måste vara nominerade av sitt lands regering (eller dess myndigheter). Därutöver deltar även ett stort antal experter inom olika delområden. I många samarbeten finns också företagsrepresentation från sponsrande företag eller organ.

Nätverken för teknikutveckling är självstyrande och leds av sin beslutande exekutivkommitté, (ExCo), som består av de medverkande parternas representanter.

Finansiering mellan länder

De projekt som genomförs inom ett tekniksamarbete finansieras genom att alla deltagare skjuter till resurser antingen finansiellt (cost-sharing) eller med arbetstid (task-sharing). Vanligen finns inslag av båda formerna men en förskjutning har skett senare år mot ökad "task-sharing". Ofta, men inte alltid, sker kostnadsfördelningen i förhållande till ländernas storlek så att stora länder betalar mer.

Här deltar Sverige

Nedan finns samtliga 22 samarbeten där Sverige deltar genom Energimyndigheten och Trafikverket. En fullständig lista över alla IEA:s tekniksamarbeten, finns på IEA:s webbplats.