Sökhjälp

Det finns två sätt att söka fram information i denna projektdatabas, enkel eller avancerad sökning.

Enkel sök

Skriv in ett eller flera sökord på det du vill söka på. Vid sökning med flera ord används den så kallade och-operatorn automatiskt. Det innebär att om du skriver in orden "vatten" och "vind" så visar den endast träffar där både vatten och vind finns med.

Du behöver inte använda asterisk (*) i sökningen, utan det sker per automatik. Skriver du exempelvis in "bio" söker den automatiskt på alla ord som innehåller den frasen. Du får då träff på exempelvis "bioenergi", "biomassa" och "biobränsle".

Avancerad sök

I den avancerade sökningen finns ett antal fält att fylla i för att begränsa urvalet. Dessa fält är:

  • Projekttitel
  • Projektnummer: Energimyndighetens projektnummer.
  • Diarienummer: Energimyndighetens diarienummer.
  • Koordinator
  • Startdatum from: Det datum då projektet startade. Skriver man in 2009-01-01 fås alla projekt som startat 1 jan 2009 eller senare som resultat.
  • Slutdatum tom: Det datum då projektet slutade/ska sluta. Skriver man in 2009-01-01 fås alla projekt som ska sluta 1 jan 2009 eller tidigare som resultat.

Resultat

Resultatet av sökningen är en lista med projekt som överensstämmer med de sökkriterier som matats in. Denna lista presenteras på samma sida som sökningen skett. Listan sorteras med senast projektstartdatum överst, men går att sortera om, genom att klicka på rubrikerna i listan.

Om antalet träffar överskrider 100, visas endast de 100 första träffarna (de 100 med senast projektstartdatum). För att få ett bättre resultat, förfina sökningen genom att ange fler sökkriterier.

Detaljkort

Genom att klicka på en rad i listan öppnas en sida med information om projektet. För att välja ett annat projekt i listan eller göra en ny sökning; klicka på knappen "Tillbaka" i det övre högra hörnet på söksidan.