Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin

Här har vi samlat information, publikationer och rapporter om projektet Förbättrad Energistatistik i bebyggelsen och industrin, även kallat FESTIS. Projektet pågick 2005 till 2010.

På regeringens uppdrag genomförde Energimyndigheten ett projekt för att förbättra energistatistiken för bostäder, lokaler och industrin. Observera att dessa studier inte tillhör Sveriges officiella statistik.

I vårt uppdrag, som nu är avslutat, ingick att mäta hushållsel i bostäder, kartläggning av elanvändning i lokaler och beteendestudier kopplade till dessa. Därutöver mättes kall- och varmvattenförbrukning i bostäder samt undersöktes behovet av mer detaljerad statistik för industrin.

1. Elmätning i bostäder

2. Statistik i lokaler (STIL2)

3. Beteendestudier

4. Mätningar av varm- och kallvattenförbrukning

5. Industrins energianvändning (STIND)

Insamling av detaljerad energistatistik i lokaler och hushåll

Under 2023–2030 samlar Energimyndigheten in uppgifter om energianvändningen i drygt tusen lokaler och tusen hushåll av olika typer runt om i landet. Målet är att kunna uppdatera statistiken över energianvändningen i Sverige

Detaljerad energistatistik i lokaler och hushåll