Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)

Fordonsstrategiska Forskning och Innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö samt säkerhet.

Från och med 2022 finns följande fem samverkansprogram inom programmet Fordonsstrategiska Forskning och Innovation (FFI). Dessa är:

  • Cirkularitet
  • Nollutsläpp
  • Transport- och mobilitetstjänster
  • Trafiksäker automatisering
  • Accelerera

Samverkansprogrammet Nollutsläpp

Energimyndigheten är ansvarig för samverkansprogrammet FFI Nollutsläpp. Programmets uppdrag är att minska fordonssektorns negativa påverkan på klimat och miljö genom att utveckla och integrera nollutsläppsfordon med dess ladd- och tankinfrastruktur samt användare.

FFI Nollutsläpp bidrar till FFI:s effektmål genom att arbeta för att uppnå nollutsläpp av emissioner samt att göra användningsfasen mer hållbar.

Bakgrunden till FFI-satsningen är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt.

Budget

Satsningen innebär forsnings- och utvecklingsverksamhet för cirka 1 miljard kronor per år varav de offentliga medlen avser cirka 420 miljoner kronor per år.

Ett myndighetsgemensamt kansli som är lokaliserat på Vinnova håller samman och koordinerar verksamheten. 

Information om Vinnovas kansli för FFI

Kommande utlysningar

Inom FFI Nollutsläpp hålls två utlysningar av medel per år. 

Kommande utlysningar