Investeringsfrämjande

Söker ditt företag kapital? Vi hjälper små och medelstora företag inom energi och klimat att hitta kapital från internationella investerare.

Sedan 2017 jobbar Energimyndigheten med investeringsfrämjande för att stärka svensk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Genom att svenska, klimatsmarta lösningar når ut internationellt kan vi bidra till att snabba på omställningen globalt.

Sök stöd för kapitalanskaffning

I vår investeringsaccelerator kan ditt företag få stöd genom hela kapitalresningsprocessen - inklusive matchning med relevanta internationella investerare. Genom att förfina och utveckla ert investerarerbjudande kan vi tillsammans öka sannolikheten att ni attraherar kapital i dagens marknadsklimat.
 
Investeringsacceleratorn riktar sig till små och medelstora företag som är i stadiet av internationalisering och produktionsuppskalning och som planerar att genomföra en kapitalanskaffning på 30 miljoner kronor eller mer inom de närmsta 12 månaderna.

Övriga investeringsfrämjande aktiviteter 

Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar med ett flertal internationella organisationer och investeringsforum. Det gör att vi kan matcha svenska företags produkter eller lösningar inom energi och klimat med de mest relevanta investerarna.

Våra investeringsfrämjande aktiviteter inkluderar både delegationsresor till investerarmässor i andra länder och matchningsevent här i Sverige. Varje år arrangerar vi till exempel Sweden Sustaintech Venture Day, ett heldagsevent i Stockholm där utvalda bolag får presentera sina lösningar för investerare.