Internationell energistatistik

Det finns flera internationella organisationer som tillhandahåller data och analys om energi och statistik.

European statistics (Eurostat)

  • Samlar in och sammanställer statistik från EU:s medlemsstater.
  • Statistik om en mängd olika ämnen, bland annat energi.
  • Används av EU-institutioner, nationella regeringar, företag och allmänheten.
European statistics (Eurostat)

The International Energy Agency (IEA)

  • Publicerar årligen statistik över energiproduktion och energianvändning i världen.
  • Ger en samlad bild av energianvändningen i världen och hur den fördelar sig mellan olika energikällor och länder.

International Renewable Energy Agency (IRENA)

  • Mellanstatlig organisation som koncentrerar sig på främjandet av förnybar energi.
  • Stödjer internationellt samarbete, ger politisk vägledning, främjar investeringar och stöder utvecklingen av förnybar energiteknik.

UNdata

  • Sökmotor som ger användare tillgång till statistiska serier från FN-systemet och andra internationella organisationer.
  • Data om en mängd olika ämnen, bland annat energi.
  • Används av forskare, beslutsfattare, media och allmänheten.