Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Statens Energimyndighet är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom följande områden, tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet.

Vi ansvarar bland annat för att statistiken är
• objektiv
• dokumenterad
• kvalitetsdeklarerad.


Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med följande symbol:


Du får inte använda symbolen eller texten "Sveriges officiella statistik" om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.
Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats: scb.se/sos

Statistikprodukter

Den officiella energistatistiken redovisas i ett antal statistikprodukter. De officiella statistikprodukterna hittar du här. Utöver officiell energistatistik publicerar Energimyndigheten även annan statistik.

Till den officiella energisstatistiken har Energimyndigheten ett användarråd där statistikens omfattning och utveckling diskuteras. Användarrådet som träffas ett antal gånger per år består av olika branschorganisationer och myndigheter.

Användarrådet för officiell statistik

Officiell statistik

Annan statistik

Nya föreskrifter om uppgifter till officiell energistatistik

Energimyndigheten genomför årligen en översyn av statistikföreskrifter som tillhör den officiella energistatistiken. Detta arbete är en del av statistikutvecklingen som behövs inom energiområdet för att mäta den pågående energiomställningen.

Sammanställning av Energimyndighetens föreskrifter till officiell energistatistik (PDF)