Elsystem

För att bostäder, bebyggelse, samhällen, industri och transportsektorn ska fungera behövs el. Sveriges elproduktion är i dag till stor del fossilfri, men inte 100 procent förnybar. För att möta målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 behöver nya lösningar tas fram och prövas.

Elektrifieringen av samhället behöver genomföras på smarta och kostnadseffektiva sätt, som stöttar snarare än belastar elsystemet. Kunskap behövs om beteenden och användning av el. Forskning och innovation ger möjligheter att bygga ett smartare elsystem med bibehållen säkerhet, även med de förändringar som ligger runt hörnet.

Det finns framtagna tekniska innovationer för en hel del av dessa utmaningar, och det finns stor potential för vidareutveckling av befintliga lösningar. Det räcker dock inte med att goda tekniska lösningar finns på plats, utan dessutom behövs ytterligare forskning om hur de tillämpas i elsystemet och hur de påverkar samhället.

Behovsområden:

  • Elsystem och samhället
  • Balansering av elsystemet
  • Marknad i förändring
  • Kapacitet och effekt i elnätet
  • Ekologisk hållbarhet