Pilot- och demonstrationsprojekt

Ett viktigt steg mot kommersialisering av produkter, processer, system eller tjänster är att testa och demonstrera lösningen där den ska användas. Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på energi- och klimatomställningen.

Sverige har goda förutsättningar att bli ledande i omställningen till ett hållbart energisystem. För att lyckas med det är pilot- och demonstrationer av innovationer ofta avgörande för att de ska implementeras och nå ut på marknaden.

Programmet pilot- och demonstration tar sikte på omställning av energisystemen, inom olika utmaningsområden. Dessa inkluderar utmaningar inom samhället inklusive industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Programmet stödjer även systemdemonstrationer.

Utlysning

Utlysningen för 2024 är nu stängd.
Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2024

Beviljade projekt 2023