Solenergi

Det finns två huvudsakliga teknikområden för att omvandla solenergi till el; solceller och termisk solkraft. Forskningen ska utveckla konkurrenskraftiga tekniker, material och nya innovationer.

Solenergi pekas ut som en viktig byggsten i ett framtida hållbart energisystem. Sverige har både god solinstrålning och framstående forskargrupper och företag inom området. Därför finns det en stor potential att bygga upp en framgångsrik svensk exportindustri.

Energimyndigheten finansierar forskning inom området omvandling av solenergi till el. Detta görs främst inom ramen för programmet Framtidens Elsystem.

Framtidens elsystem

Utlysningar

På Energimyndighetens sida för utlysningar presenteras dels alla utlysningar som du för närvarande kan skicka in ansökningar till, dels utlysningar som planeras framöver. Det är även möjligt att prenumerera på Energimyndighetens utlysningar. Du får då ett mejl skickat till dig när en ny utlysning har öppnats.

Aktuella utlysningar

Prenumerera på Energimyndighetens utlysningar

Ytterligare möjligheter att söka stöd

Framtidens Elsystem är Energimyndighetens huvudsakliga satsning på frågor kopplade till elsystemet men det finns även andra program som kan finansiera projekt relaterade till solenergi:

Du kan se vilka projekt som hittills finansierats inom ramen för programmet i Projektdatabasen.

Projektdatabasen

Internationella utlysningar

Sverige deltar även i flera av de utlysningar som anordnas gemensamt inom det europeiska nätverket The Clean Energy Transition Partnership.

The Clean Energy Transition Partnership

Övrigt

Sverige deltar även i internationella energiorganet IEA:s verksamhet kring solceller.

International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS)

Vägledning om du vill installera solceller finns i Energimyndighetens Solelportal:

Solelportalen

Energimyndigheten delfinansierar kompetenscentret SOLVE, Solelforskningcentrum Sverige.

SOLVE