Design för energieffektiv vardag

Forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag finansierar tvärvetenskaplig forskning som kombinerar energiforskning med design- och beteendevetenskap.

Forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag omfattar totalt 200 miljoner kronor fördelat mellan tidsperioden 1 februari 2018–31 december 2028. Programmet finansierar tvärvetenskaplig forskning som kombinerar energiforskning med design- och beteendevetenskap.

Programmet syftar till att bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till men även påverka och stärka sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

 Programmet har som mål att bidra till följande utfall: 

  • Ny kunskap och kompetens om hur designtänkande kan användas för att stärka individers roll och underlätta för människor att göra hållbara val i sin vardag avseende deras energianvändning och miljöpåverkan.
  • Ny kunskap om människors och gruppers möjligheter att förändra sin energi- och miljöpåverkan genom att utforma, styra, kontrollera och automatisera sin energiförsörjning, -lagring och användning på ett lätt och tilltalande sätt. 
  • Nya och utvecklade tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller utformade med utgångspunkt i designtänkande och kunskap om människors beteenden som stödjer människor att göra hållbara och energieffektiva val med bibehållen eller höjd livskvalité.      
  • Den kunskap, kompetens och innovation som tas fram i programmet gynnar internationellt samarbete, svenska företags konkurrenskraft och exportmöjligheter.     
  • Resultat förmedlas på ett effektivt och anpassat sätt, så att resultaten kan förstås och användas i samhället.
  • Ändamålsenliga kategorier och konstellationer av aktörer mobiliseras och stärker sin kompetens.

SVID är programkansli

Energimyndigheten har gett SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) uppdraget att koordinera och kommunicera inom programmet. SVID förvaltar även den officiella webbplats som är framtagen för programmet.

Design för energieffektiv vardag

Utlysningar

Programmet fördelar i huvudsak medel genom öppna utlysningar. Utlysningar hålls minst engång per år. Programmet kan vid behov ha tillfälliga riktade utlysningar avgränsande till specifika områden, utfall eller målgrupper.

Prenumerera på Energimyndighetens utlysningar

Årlig programkonferens

Inom ramen för Design för energieffektiv vardag arrangeras en programkonferens varje år.

Nätverksgrupp på Linkedin

För att främja nätverkande mellan projekt inom Design för energieffektiv vardag, och skapa ett forum där man kan hitta projektpartner, så finns det en nätverksgrupp för programmet på LinkedIn.

Gruppen är en öppen nätverksgrupp för alla som vill hitta projektpartner för utlysningar/ansökningar till Design för energieffektiv vardag, den är även till för pågående projekt i programmet som vill nätverka. Det är öppet för alla att skapa ett inlägg kring ett ämne man önskar diskutera eller få input kring, eller om man söker en projektpartner inom ett specifikt område.

Nätverksgrupp för projekt inom Design för energieffektiv vardag, Linkedin

Varmt välkomna att gå med i gruppen!