SKYLINE — New York Acceleratorprogram

SKYLINE är ett skräddarsytt program riktat till svenska små- och medelstora företag som erbjuder energi- och klimatlösningar inom hållbara byggnader. Med hjälp av programmet ska de svenska företagen få stöd att expandera i New York.

Byggnaderna i New York City står idag för över 70 procent av stadens klimatutsläpp. I och med Inflation Reduction Act (IRA)* och lokala klimatlagar så har det öppnat upp för stora möjligheter för att skapa en grönare och energisnålare infrastruktur. Det innebär ett ökat intresse för kompetens och innovation inom fastighetssektorn i New York – något som skapar nya och spännande möjligheter för svenska företag.

Stöd som företagen får

Stöd erbjuds genom informations- och kunskapsutbyte för att effektivt etablera sig på den amerikanska marknaden. Företagen får hjälp med att skapa kontakt med betydande lokala aktörer och potentiella kunder inom fastighetssektorn i New York samt möjligheter till att träffa potentiella investerare. Aktörerna i fråga är ledande fastighetsägare, projekt- och fastighetsutvecklare på den amerikanska marknaden.

Energimyndigheten driver SKYLINE på plats genom sina samarbetspartners, Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York (SACCNY) och Build Edison. Att delta i programmet är kostnadsfritt för behöriga företag. Det som krävs är engagemang och tid för att jobba med sin lansering på den amerikanska marknaden i New York.