Energiberedskap för verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare inom energisektorn är viktiga för samhällets funktionalitet och för det svenska totalförsvaret. Därför behöver de stärka sin förmåga att både förebygga och hantera störningar i energiförsörjningen.