Att skicka e-faktura till Energimyndigheten

Det finns lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Energimyndigheten föredrar att du skickar en faktura i formatet PEPPOL BIS Billing 3 via Peppol-nätverket till oss. Energimyndigheten accepterar inte fakturor i pdf-format som skickas via e-post.

In english about invoices.

Så fakturerar du Energimyndigheten via
e-faktura

Energimyndigheten tar emot elektroniska fakturor via Peppol-nätverket.
Vår adress i Peppol-nätverket är: 0007:2021005000
Accepterat format är PEPPOL BIS Billing 3. Det krävs ingen routing för att skicka e-fakturor genom Peppol-nätverket.

Här hittar du mer information om Peppol och om att fakturera offentlig verksamhet.

Peppol, Digg
För dig som är leverantör till offentliga aktörer, Digg

Hur skickar jag en e-faktura via Peppol-nätverket?

Köper du tjänster från en VAN-operatör idag tar du kontakt med dem. Majoriteten av VAN-operatörer i Sverige är ansluta till Peppol-nätverket vilket gör det enkelt för dig att börja skicka e-faktura.

Om jag inte har möjlighet att skicka en e-faktura

Om det inte är möjligt för dig att skicka en e-faktura kan du ansluta dig kostnadsfritt till Energimyndighetens fakturaportal. Detta möjliggör att du kan skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning är tänkt för mindre leverantörer som skickar få fakturor.

Kontakta i så e-handelsansvarig genom att skicka ett mejl till
e-ha...@energimyndigheten.se så får du en inbjudan till Leverantörsportalen.

Innehållet i e-fakturan

Fakturor ska vara märkta med den fakturareferens som får du från den som lagt en beställning. Det ska även framgå vad som är fakturerat.

Referenser

Om du mottagit en e-order ska fakturan märkas med det 10-siffriga ordernummer som medföljde ordern. 

Saknas ordernummer ska beställarens namn, kostnadsställe och arbetsordernummer anges på fakturan.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till:

Statens energimyndighet
FE 7841
831 90 Östersund

Energimyndighetens organisations- och momsregistreringsnummer
Organisationsnummer: 202100-5000
Momsregistreringsnummer: SE202100500001

Frågor

Har du frågor om hur du ska fakturerar kontakta oss på
e-ha...@energimyndigheten.se