Strategi för att lindra en värmekris

Ett omfattande elavbrott vintertid kan få allvarliga konsekvenser för värmeförsörjningen i bostäder och byggnader. För att lindra de negativa effekter som kan drabba människor och byggnader behöver kommunen upprätta en strategi för att lindra en värmekris. 

Energimyndigheten har på denna sida sammanställt kunskapsstöd som kan fungera som vägledning för kommuner i arbetet med att upprätta strategier för att lindra värmekriser inom kommunens geografiska område. Anpassning till lokala behov och förutsättningar kan behövas varför kunskapsstödet ska ses som förslag på tillvägagångssätt.

Vad bör strategin omfatta?

Det finns inga gällande riktlinjer för vad en strategi för att lindra en värmekris ska innehålla, men Energimyndigheten föreslår att den omfattar följande områden:

  • Befolkningens köldkänslighet
  • Byggnaders utkylningsegenskaper
  • Fjärrvärmens förutsättningar
  • Upprättandet av trygghetspunkter
  • Information till allmänheten

De viktigaste aspekterna för respektive område har vi samlat på undersidor som du hittar i vänstermenyn. I högerspalten finns publikationer som belyser områdena djupare samt förslag på mall för hur en värmeberedskapsplan kan struktureras och vad den kan innehålla.

Film om planering för el- och värmeavbrott i kommunen

Energimyndigheten har tagit fram följande film som ger en bra introduktion till hur en kommun kan planera för ett omfattande el- eller värmeavbrott.