Lagar och krav inom energieffektivisering

Här finns direktiv, lagar och regler som styr och berör arbetet med energieffektivisering i Sverige och som Energimyndigheten arbetar med eller ansvarar för.