Aktörer som bidrar med kunskap och goda exempel

Här finns information och goda exempel på hur olika aktörer arbetar med energieffektivisering. 

Webbinarium om EU:s klimatpaket Fit for 55

Energimyndigheten och länsstyrelserna beskriver hur direktivet om energieffektivitet påverkar offentlig sektor på lokal och regional nivå.

Webbinariet genomfördes den 23 november 2023 och tar avstamp i EU:s klimatpaket Fit for 55 och avslutningsvis lyfts några pågående uppdrag med koppling till direktivet.

Webbinarium om energibesparing

Så minskar Energimyndigheten sin energianvändning

Så minskar vi vår egen energianvändning

Se vår film där Tomas Berggren, senior rådgivare, berättar om några av de åtgärder Energimyndigheten har genomfört på sitt kontor.

4 tips för ett energieffektivt kontor

Aktörer som bidrar med kunskap

+

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen.

Det gör länsstyrelserna genom att sprida kunskap om effektiva åtgärder, samla in och sprida goda exempel på åtgärder och främja samverkan som underlättar att energibesparingsåtgärder vidtas. Förslag på effektiva åtgärder tas fram i nära samverkan med Energimyndigheten.

Hitta länsstyrelsen webbinformation om energibesparing: Välj din länsstyrelse på lansstyrelsen.se.  Klicka sedan på ingången Miljö och vatten, klicka på menyvalet Energi och klimat, klicka på Stöd i energibesparing.

Exempel på energibesparing som kommuner och regioner genomfört under energikrisen vintern 2022/2023: Goda exempel på energibesparing, länsstyrelserna

+

Regionala energikontor

De regionala energikontoren i Sverige har uppdrag att, genom olika insatser och projekt, stötta offentlig sektor och företag att ställa om till långsiktigt hållbar energianvändning.

Offentliga och privata aktörer kan bland annat få stöd och rådgivning för att förbättra den egna verksamhetens energianvändning och i sitt arbete med energiomställningen. Kommuner kan också få stöd för att, i sin tur, kunna stötta andra aktörer som till exempel företag och föreningar.

Energikontoren samordnar även stöd till privatpersoner via energi- och klimatrådgivningen.

Hitta ditt regionala energikontor hos Energikontoren Sverige

+

Sveriges kommuner och regioner (SKR)


Energimyndighetens nätverk och samarbeten

+

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.

Viable Cities kalender med evenemang

+

Bebo

BeBo är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus.

Bebo - Bebostad

+

Belok

För att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter initierades Belok av Energimyndigheten 2001.

Beloks uppgift är att driva utvecklingsprojekt och att testa nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher.

Belok

Relivs.se


Andra organisationer

+

Energieffektiviseringsföretagen

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en intresseorganisation med visionen att energieffektivisera Sverige. EEF samlar främst leverantörer och beställare av energitjänster och produkter. 

EEF

+

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.

Klimatkommunerna

+

Världsnaturfonden WWF

WWF är en oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961.

WWF:s digitala kommunfrukostar om klimatomställning


Rapporter, guider och lärande exempel

Gröna avtal ger goda resultat

Effektivt åtgärdspaket leder till maximala energibesparingar

Energieffektiva badhus

Energieffektivisering i skola gav bättre inomhusklimat 

Västfastigheter –  energieffektivisering inom vårdlokaler

Beteendeförändringar kan plana ut kurvan

Lokalt och regionalt kapacitetsutvecklande stöd

Stor potential för energieffektivisering i offentliga lokaler

Från laboratoriesalar till kontor – behovsanpassning viktigt för att energieffektivisera