Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska dokument som används för att garantera ursprunget på el. Syftet är att elanvändaren ska få kunskap om var elen kommer ifrån.

Syntolkad version av filmen

Ursprungsgarantier gör det möjligt att säkerställa att det har producerats lika mycket el från en viss kraftkälla som en elanvändare efterfrågat genom sitt avtal.

Det är elproducenter och elhandelsföretag som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter som har en anläggning godkänd för tilldelning får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Den kan sedan säljas på en öppen marknad. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån, exempelvis solkraft, vattenkraft eller kärnkraft.

Ursprungsgarantier kan utfärdas för alla typer av elproduktion. Elhandelsföretag köper ursprungsgarantier för att kunna garantera ursprunget på den el som de sålt till sina kunder. Läs mer om elhandelsföretag skyldigheter hos Energimarknadsinspektionen.

Ursprungsmärkning av el, Energimarknadsinspektionen

Det finns även internationella ursprungsgarantier, så kallade EECS-ursprungsgarantier. EECS-ursprungsgarantier kan exporteras och importeras mellan aktörer i länder som är medlemmar i Association of Issuing Bodies (AIB).

Association of Issuing Bodies, AIB

Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt.

Ansökan och utfärdande av ursprungsgarantier