Energiberedskap för hushåll

Längre el-, gas- och värmeavbrott är ovanliga. Men när de väl inträffar kan de få stor påverkan på livet kan leda till allvarliga konsekvenser för den enskilde

Genom att arbeta förebyggande med energiberedskap hemma är du väl förberedd om en störning i energisystemet inträffar. 

Här hittar du: