El från vattenkraft

Vattenkraften producerar under ett normalt år el motsvararande cirka 45 procent av Sveriges elproduktion. Det gör vattenkraften till det enskilt största förnybara elproduktionsslaget i Sverige.

Vattenkraften är av stor betydelse som produktionskälla och som reglerkraft. Det sker ingen utbyggnad av ny storskalig vattenkraft i Sverige idag, utan fokus ligger främst på miljöanpassningar, effektiviseringar och utbyggnad av befintliga anläggningar.

Energimyndigheten har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Svenska kraftnät tagit fram en nationell plan för omprövning av vattenkraft som ska se till att alla Sveriges vattenkraftverk får moderna miljövillkor. Vi stödjer också forskningsinsatser som är riktade mot kompetensförsörjning och att öka effekt och flexibilitet i befintliga anläggningar.