Lansera i Sydostasien

Vill du ta dig in på en av världens snabbast växande marknader? Business Accelerator Programme Southeast Asia (BAPSEA) vänder sig till små och medelstora företag med innovativa lösningar inom energi och hållbarhet.

Sydostasien är en attraktiv destination för internationella investeringar. Samtidigt är det en av de mest sårbara regionerna för klimatförändringar, och dess utsläpp av växthusgaser ökar. Genom att medverka i programmet har svenska miljöteknikföretag chansen att ta sig an en ny, dynamisk marknad och vara med på resan mot förverkligandet av ett hållbart energisystem i Sydostasien.

Om programmet

Programmet pågår i 18 månader, där det bland annat ingår expertrådgivning från Business Sweden och delegationsresor där bolagen får möjlighet att introducera sig och nätverka med beslutsfattare och representanter från det lokala näringslivet. De deltagande bolagen får välja en prioriterad marknad i Sydostasien att fokusera på under programperioden:    

  • Filippinerna
  • Indonesien
  • Malaysia
  • Singapore
  • Thailand
  • Vietnam

Programmet drivs i samarbete mellan Energimyndigheten och Business Sweden och syftet är bidra till minskade utsläpp och hållbar utveckling, samtidigt som svensk export och svenska arbetstillfällen gynnas.

Vilka kan delta?

Business Accelerator Programme Southeast Asia (BAPSEA) vänder sig till små och medelstora miljöteknikföretag som är redo att ta nya steg i sin exportstrategi. Bolaget får gärna ha erfarenhet av en annan exportmarknad (ej krav) och ha en välutvecklad produkt, tjänst eller affärsidé. Nödvändiga personella och ekonomiska resurser för att kunna genomföra satsningen ska finnas på plats. Vi förväntar oss även ett starkt engagemang och att minst en representant från respektive deltagande företag är med på delegationsresorna. 

Varför Sydostasien?

Under mer än tio års tid har Energimyndigheten och Business Sweden drivit ett framgångsrikt acceleratorprogram i Indonesien, som nu expanderar till Sydostasien. Regionen har stora utmaningar kopplat till klimatförändringarna. Utsläppen av växthusgaser har ökat i takt med urbanisering, tillväxt och industrialisering, där stora delar av energin kommer från fossila bränslen. Detta i kombination med förändrad markanvändning har lett till att tropiska skogar och torvmarker med stor biologisk mångfald har försvunnit.

Men det finns flera initiativ som vill skynda på omställningen. Bland annat har den geopolitiska och ekonomiska organisationen Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) identifierat bekämpning av klimatförändringarna som en av sina regionala prioriteringar, vilket skapar möjligheter för internationellt samarbete, investeringar och kunskaps- samt teknikutbyte.