Statistik

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet. 

Vår officiella statistik är uppdelad inom områdena:

  • energibalanser
  • tillförsel och användning av energi
  • prisutveckling inom energiområdet.

Utöver officiell energistatistik publicerar vi även annan statistik.

Hitta snabbt