Strategiska prioriteringar och remissvar

Här finns information om Energimyndighetens strategiska prioriteringar för energiforskning och innovation, och vårt remissvar på utredningen om forskningsfinansiering.

Energimyndigheten har lämnat förslag på strategiska prioriteringar inom energiforskning och innovation till Klimat- och näringslivsdepartementet. I rapporten presenterar Energimyndigheten prioriterade insatser för forskning och innovation inom energiområdet för perioden 2025–2028.

Forskning och innovation för en hållbar omställning


Rapporten kompletterar det underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik som lämnats in gemensamt av Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet, Vinnova och Energimyndigheten.

Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle, Vetenskapsrådet

Energimyndighetens remissvar på utredningen om forskningsfinansiering

Energimyndigheten ser inte att forskningsfinansieringsutredningens förslag om att omorganisera det svenska forskningsfinansieringssystemet ger några direkta förbättringar. Att separera energiforskningen från Energimyndighetens övriga insatser på energiområdet kommer att innebära påtagliga negativa konsekvenser för energiomställningen.

Energimyndighetens svar på utredningen om forskningsfinansiering