Resultat av vår forskning och innovation

Resultaten från den forskning och innovation vi finansierar kommer till nytta för Sverige och världen. Framför allt ger våra insatser resultat i energisystemets omställning. Ta del av resultat från projekt och andra insatser.

Våra insatser inom forskning och innovation har bidragit till viktiga tekniksprång och utveckling av nya lösningar och innovationer, både i Sverige och internationellt. Samtidigt ger den systeminriktade forskningen vi finansierar ökad kunskap om hur olika aspekter i samhällsutvecklingen kan integreras i energiomställningen.

Några resultat av våra insatser