Lansera med hjälp av Global Innovation Accelerator

Har du en innovation som kan bidra till minskad klimatpåverkan eller omställningen till ett hållbart energisystem? Och är du intresserad av att expandera till en global marknad? Ansök till Global Innovation Accelerator.

Intresseanmälan är stängd. 

Programmet är skräddarsytt för företag som bidrar till den svenska och globala klimat- och energiomställningen och som är redo att internationalisera.  

Målet med programmet är att de deltagande företagen lär känna en av företaget vald internationell marknad eller värdekedja och hittar potentiella kunder, investerare eller partners.

En programomgång varar mellan 12 till 18 månader med maximalt sex deltagande företag. Omgången startas med en gemensam kick-off, där även partners i programmet medverkar. Företagen tar sig sedan an sina individuella aktiviteter. 

Programmet erbjuder affärs- och marknadsutvecklande stöd och utgår från varje deltagande företagets individuella behov, till exempel marknadskartläggning, stöd med standardiserings- och certifieringsfrågor, deltagande på konferenser/mässor, investerarsökning med mera.

Det får ni som deltagare 

 • stöd av en individuell coach under hela deltagandet

 • individuellt urval av världsdel, land, marknad eller värdekedja

 • definition av aktiviteter på målmarknaden efter individuellt behov

 • flexibilitet i prioritering: kapitalresning, partnerskap, export

 • upp till 300 000 SEK i bidrag för att engagera industriexperter och konsulter i Sverige och internationellt. Bidragsdelen har ett krav på 20 procent motfinansiering från det deltagande företaget

 • flexibel tid att medverka (12-18 månader).

Målgrupp för programmet

Små och medelstora företag som har:

 • ett innovativt erbjudande med stor potential för att minska global klimatpåverkan

 • uppnått viss teknisk mognadsfas för sitt erbjudande (Technology Readiness Level, TRL bör ligga på minst sju)

 • en skalbar produkt eller tjänst

 • en strategi om marknadsinträde på en internationell marknad inklusive affärs- och marknadsutvecklande behov

 • kapacitet att medverka under den tid som programmet pågår.  

Kostnader

Deltagande i Global Innovation Accelerator är kostnadsfritt och programmet finansieras av Energimyndigheten. Notera att bidragsdelen har ett krav på 20 procent motfinansiering från det deltagande företaget. Eventuella omkostnader för resor bärs av deltagarna.