Clean Energy Transition Partnership utlysning 2024

Den 19 september 2024 öppnar den tredje utlysningen CETPartnership. Här hittar du mer information om utlysningen och vad som gäller för dig som svensk sökande.

CETPartnership är ett internationellt partnerskapsprogram där du som svenskt företag, offentlig aktör eller organisation kan söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som sker i samarbete med aktörer från minst två andra länder.

Energimyndigheten har avsatt omkring 70 miljoner kronor för den här utlysningen och för sökande verksamma i Sverige. Sista dag för ansökan är 21 november 2024 och projekt kan som tidigast starta i september 2025.

Den fullständiga utlysningstexten som gäller alla länder finns på den officiella webbplatsen för CETPartnership.

Joint call 2024, CETPartnership

Inom vilka områden kan jag söka finansiering?

Partnerskapet och utlysningen är indelad i sju temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRI:s). Du kan söka finansiering för projektet inom ett av dessa områden:

 • Integrerade energisystem
 • Elproduktion
 • Koldioxidlagring, energilagring och förnybara bränslen
 • Värme- och kylsystem
 • Integrerade regionala energisystem
 • Industriella energisystem
 • Integration i bebyggelsen

På partnerskapets webbplats kan du läsa mer om de tematiska områdena.

Joint call 2024, CETPartnership

Vem kan söka?

Följande kan söka:

 • företag
 • forskare
 • kommuner eller regioner
 • organisationer med verksamhet i Sverige.

För att kunna söka behöver du samarbeta med partners från minst två andra länder och gemensamt ta fram och skriva en ansökan kopplat till ett av utlysningens temaområden.

Utlysningen möjliggör samarbete med partners från mer än 30 länder. För att hitta relevanta samarbetspartners tillhandahåller partnerskapet en matchmakning-plattform, B2Match.

+

Så ansöker du

Du behöver skriva ansökan tillsammans med dina samarbetspartners från minst två andra länder. Ansökan sker i tre steg:

 1. En föransökan (pre-proposal) ska lämnas in senast den 21 november 2024, klockan 14.00 i CETPartnerships internationella ansökningsportal. Efter föransökan kommer projektet att få återkoppling från partnerskapets programsekretariat om projektet rekommenderas att lämna in en fullständig projektansökan.
 2. Den fullständiga ansökan ska därefter lämnas in den 31 mars 2025, klockan 14.00 i CETPartnerships internationella ansökningsportal.
 3. De projekt vars fullständiga ansökan rekommenderas för bifall av partnerskapets programsekretariat, och som inkluderar en svensk part kommer även att behöva lämna i en nationell ansökan till Energimyndigheten. Läs mer under särskilda villkor för svenska sökande.

Projekten kan som tidigast starta i september 2025.

All information om utlysningen finns på partnerskapets internationella webbsida.

Joint call 2024, CETPartnership

Särskilda villkor för svenska sökande

Svenska sökande som rekommenderas för bifall måste även lämna in en nationell ansökan till Energimyndigheten för sin del i projektet. Energimyndigheten kommer då att säkerställa att ansökningarna uppfyller de formella nationella kraven och är relevant för energi- och klimatomställningen och för Energimyndighetens uppdrag.

De svenska ansökningarna kommer att finansieras med hjälp av Energimyndighetens forskningsprogram och det är därför av betydelse att de svenska ansökningarna går i linje med dessa program.

Om programmen:

Innan du lämnar ansökan vänligen läs bilagan om nationella kriterier och finansieringsregler (engelska).

Ansökan görs i Energimyndighetens e-tjänst Finansiering av forskning och innovation på Mina sidor.

Mina sidor

Om CETPartnership

Mer information om partnerskapet finns på partnerskapets officiella webbplats.

CETPartnership

Kontakt

För frågor kring temaområdena eller information om aktiviteter kopplade till dessa kan du kontakta ansvarig person via partnerskapets officiella webbsida.

För kontakt med handläggare på Energimyndigheten skicka gärna ett mejl till CETPart...@energimyndigheten.se