Energieffektivt byggande och boende (E2B2)

Forskning- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende (E2B2) stödjer forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln.

Programmets innevarande programperiod pågår mellan 2018–2024. Genom E2B2 finansierar Energimyndigheten projekt som kan bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem inom bygg- och bebyggelsesektorn och som kan utveckla teknik och tjänster som i sin tur bidrar till hållbar tillväxt för branschen i Sverige.

E2B2 omfattar bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln programmets forsknings-, utvecklings- och innovationsområden är tekniska installationer, drift, användning, människors val och vanor, byggnaders klimatskal, byggmaterial och byggsystem över byggnaders hela livscykel, byggnaden som system och byggprocessen och byggnader i energisystemet

Programmets budgetram är 320 miljoner kronor från Energimyndighetens sida. Tillkommer gör sedan relevant samfinansiering i varje enskilt projekt.

IQ Samhällsbyggnad är programkansli

Energimyndigheten har gett IQ Samhällsbyggnad uppdraget att koordinera och kommunicera inom programmet. IQ Samhällsbyggnad förvaltar även den webbplats som är framtagen för programmet.

Aktiviteter inom programmet

E2B2 pågår till slutet av 2024 och genomför löpande aktiviteter för projektdeltagare och aktiviteter för ökad samverkan och spridning av resultat från programmets projekt.

Energimyndigheten planerar inte några fler utlysningar inom ramen för E2B2-programmet. Nya ansökningar hänvisas till kommande utlysningar inom programmet resurseffektiv bebyggelse.

Program resurseffektiv bebyggelse

Prenumerera på Energimyndighetens utlysningar, om du vill vara säker på att få information om alla utlysningar som öppnar

Prenumerera på utlysningar

Mer information

Läs mer om programmet och ta del av forskningsresultat på E2B2:s webbplats.

E2B2