El från solenergi

Solenergi utgör endast en liten del av svensk kraftslagsmix. Men den är en viktig pusselbit i att möta det ökande behovet av fossilfri elproduktion.