Prisutveckling inom energiområdet

I våra undersökningar inom prisutveckling på området innefattar avtal och priser inom el och gas. 

Vi har även prisstatistik ionom trädbränsle, torv och avfall.

Undersökningar inom prisutveckling på energiområdet:

Elpriser och elavtal

Gaspriser och gasavtal

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Äldre statistik inom prisutveckling

Omförhandling och byten av elavtal

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten

Gaspriser och gasavtal