Svenska klimat- och energiinnovationer tar sikte på New York

Energimyndighetens acceleratorprogram Skyline för hållbara byggnader i New York breddar sitt erbjudande och krokar arm med 8 nya företag som vill etablera sig på den amerikanska marknaden.

Kickoff

Kick-offen för Skyline 2024 ägde rum i Nasdaq Stockholms lokaler i Frihamnen.

Från att tidigare ha fokuserat enbart på Proptech så har programmet nu breddats till att omfatta företag med produkter och lösningar för hela byggnadens resurs- och energieffektivisering. Upplägget syftar både till att bättre möta marknadsbehovet i New York och att visa på spännvidden av svenska innovationer.

– Vi är mycket nöjda med intresset för Skyline och ser fram emot att påbörja resan med de 8 utvalda företagen som vill utforska möjligheter för att etablera sig på den amerikanska marknaden. New Yorks progressiva klimatagenda och behovet av att ställa om delstatens över 6 millioner byggnader öppnar upp för intressanta samarbeten och kunskapsutbyten, säger Sofie Fjellgren, affärsutvecklare internationella marknader på Energimyndigheten.

För att ge de svenska företagen ännu bättre möjligheter så har Energimyndigheten ingått ett partnerskap med Build Edison, en New York baserad strategikonsult med lång erfarenhet av att stötta clean- och sustaintechbolag i deras tillväxtresa.

Deltagande företag 2024

Totalt 8 företag har antagits till den nya programomgången av Skyline. Att delta i programmet är kostnadsfritt för företagen. Det som krävs av dem är engagemang och tid för att jobba med sin lansering på den amerikanska marknaden.

+

3eflow

3eflow har skapat ett intelligent tappvattensystem, som minskar både vatten och energiförbrukningen samtidigt som det erbjuder större komfort genom att man inte behöver vänta på varmvattnet i kranen. Med 3eflow installerat kommer rätt temperatur från första droppen. Då ledningarna alltid är tomma när dom inte används så minimeras även risken för både vattenskador samt möjligheten för att legionellabakterier ska kunna bildas.

3eflow

+

Brinja

Brinja skapar intelligenta byggarbetsplatser likt smarta hemsystem men framtaget just för produktionen av nya byggnader. Bolaget är dedikerat och passionerat för att förbättra säkerhet, effektivitet och hållbarhet på byggnadsarbetsplatser. Med deras tjänster blir byggarbetsplatsen tryggare och säkrare och manuella processer sköts i stället digitalt med automation.

Brinja

+

Ecoclime

Ecoclime hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster. Ecoclime Evertherm är ett system som tar vara på outnyttjad energi i spillvatten. Den patenterade och validerade tekniken möjliggör energiåtervinning av spillvatten med en återvinningsgrad på över 90 procent. Energibehovet hos en byggnad kan därmed minskas med upp till 30 procent.

Ecoclime

+

ES Energy Save

Energy Save är specialister på utveckling av värmepumpsbaserade system och koncept. De erbjuder kostnadseffektiva och högkvalitativa energiprodukter med liten miljöpåverkan, upp till 1,4 MW-system för alla typer av kommersiella fastigheter. Deras plug-in-moduler för kommersiella fastigheter kan göras mobila och effektiviserar tidigare långsamma och dyra installationsprocesser av värmepumpar med många mellanhänder och omfattande samordningsbehov.

ES Energy Save

+

KTC

KTC är ett energieffektiviseringsföretag med 30 år i branschen som erbjuder verktyg, kunskap och teknik inom fastighetsautomation, individuell mätning, energiuppföljning och driftövervakning, för att säkerställa rätt inomhusklimat och energiprestanda. KTC’s molntjänst eliminerar behovet av att investera i en egen IT-struktur och hjälper fastighetsägare att få kontroll på sina IT-kostnader, öka driftsäkerheten och hitta nya möjligheter att spara energi.

KTC

+

Modio

Modio erbjuder energihantering av anläggningstillgångar i realtid. Modio kan extrahera och importera data från byggnader och system på ett säkert, automatiserat och kontinuerligt sätt. Dessa data kan användas för verifiering av nya affärsmodeller som exempelvis "Cooling as a Service" (CaaS), kontroller för byggnader med nettonollutsläpp och verifiering av byggnaders CO2-utsläppsrapporter.

Modio

+

Noda

Noda minskar fastighetens energikostnad och ger ett behagligare inomhusklimat, samt ökar kapaciteten i befintlig energileverans och balanserar tillgång och efterfrågan på energi. Med sin innovativa AI-mjukvara vänder sig NODA Building till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som vill ha en lösning kompatibel med de allra flesta värmesystem. NODA Network vänder sig till energileverantörer som vill öka värdet i sin affär, minska beroendet av fossil energi och öka mängden förnybart.

Noda

+

Vyer

Proptechbolaget Vyer hjälper fastighetsägare att samordna och tillgängliggöra förvaltningskritisk information i webbaserade 3D-ritningar (digitala tvillingar). Den digitala plattformen möjliggör virtuella byggnadsbesök för en högre grad av förvaltning på distans, såväl som datadrivna förebyggande åtgärder för en mer effektiv och hållbar drift och förvaltning.

Vyer

Nyheter