Energiberedskap för offentlig sektor

Sverige kommuner, regioner och länsstyrelser har en viktig roll att spela för att bidra till ökad energiberedskap.

Offentlig verksamhet ska ha beredskap att hantera en störning i energiförsörjningen genom att arbeta förebyggande och förberedande.

Genom att ge stöd, samverka och samarbete med andra samhällsaktörer och privatpersoner kan offentlig aktörer också bidra till att fler ökar sin beredskap och på så vis öka samhällets totala förmåga att hantera störningar. 

Här kan du hitta: