FN:s klimatmöte COP

Under FN:s årliga klimattoppmöte samlas världens länder för att förhandla om det globala klimatarbetet och för att delta i den anslutande konferensen.

Vid förhandlingarna på 2023 års klimatmöte COP28 i Dubai, förenade Arabemiraten, skedde för första gången en så kallad ”global stocktake”. I överenskommelsen mellan länderna kopplat till den globala utvärderingen nämns även för första gången att alla världens länder ska "röra sig bort från" fossila bränslen. Länder manas också till att bidra till att globalt tredubbla kapaciteten för förnybar energi och att dubblera den genomsnittliga takten för energieffektivisering till 2030.

Energimyndigheten lanserade flera nya internationella klimatsamarbeten

Vid sidan av ländernas förhandlingar på FN:s klimattoppmöte COP28 tillkännagav Energimyndigheten tre nya samarbeten som ska bidra till den globala klimatomställningen.

Utsläppsminskande projekt med internationella organisationer

Sverige kommer finansiera utsläppsminskande projekt med sammanlagt 600 miljoner kronor i två nya klimatsamarbeten med FN:s utvecklingsorgan UNDP respektive Asiatiska utvecklingsbanken.

Energimyndigheten satsar 600 miljoner kronor på nya klimatsamarbeten

Pilotsamarbete med Schweiz inom handel med negativa utsläpp

Med ett samförståndsavtal om att ingå ett pilotprojekt för att testköra reglerna för utsläppshandel under Parisavtalet tar Sverige och Schweiz de första stegen mot att bygga upp en internationell marknad för negativa utsläpp under Parisavtalet.

Sverige och Schweiz banar väg för internationell handel med negativa utsläpp

+

COP27 6-18 november 2022

Frågan som fick mest uppmärksamhet i förhandlingarna på COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten, var att länder som drabbas av extremväder till följd av klimatförändringarna ska kunna få finansiellt stöd att hantera skador på exempelvis bostäder, infrastruktur och natur. Vid mötet enades länderna om att inrätta en ny fond för skador och förluster.

Under konferensen ingick Sverige även i ett nytt initiativ för att snabba på implementeringen av internationella klimatsamarbeten.

Sverige går med i nytt initiativ för att skala upp internationella klimatsamarbeten