Enheter och symboler

Här hittar du förklaringar av några vanliga enheter som används i energistatistiken. Här finns också förklaringar av olika symboler som används i tabeller.

Enheter

Den internationella enheten för energi är joule (J). I Sverige används ofta enheten wattimmar (Wh). Måttenheterna ton oljeekvivalent (toe), kalori (cal) och British thermal unit (BTU) är vanliga vid internationella jämförelser. Relationerna mellan olika måttenheter framgår av följande tabell.

Till
Från
GJ
MWh
toe
Mcal
MBTU
GJ
1
0,28
0,02
239
0,95
MWh
3,6
1
0,086
860
3,412
toe
41,9
11,63
1
10 000
39,72
Mcal
0,00419
0,00116
0,0001
1
0,0398
MBTU
1,055
0,2954
0,0211
252,145
1

 

På nationell och internationell nivå är energimängderna så pass stora att det är mer praktiskt att lägga till prefix. Prefix framgår av följande tabell.

Prefix
Faktor
Tiopotens
Talvärde
k
kilo
103
Tusen
M
Mega
106
Miljon
G
Giga
109
Miljard
T
Tera
1012
Biljon
P
Peta
1015
Tusen biljoner

Symboler

I redovisade tabeller används olika symboler. Innebörden av dessa framgår av följande tabell.

Symbol
Förklaring
-
Noll
..
Uppgift inte tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl.
0 eller 0,0
Större än 0 men mindre än 0,5 respektive 0,05 av enheten.

 

All officiell statistik har beteckningen Sveriges officiella statistik eller är märkt med symbolen.

Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.