Spara energi på arbetsplatsen

Här finns energispartips som riktar sig till medarbetare inom statlig verksamhet.

Genom att arbeta med att energieffektivisera lokalerna kan vi minska vår energianvändning men för att vi ska komma längre behöver vi hjälpas åt.

Det finns mycket du kan göra för att vara med och bidra till att ytterligare minska energianvändningen i våra lokaler.

Vad kan jag göra för att bidra?

 • Släck belysningen när du lämnar ett rum och när du går hem för dagen.
 • Stäng av externa skärmar när de inte används.
 • Stäng av datorn när du går hem.
 • Lämna inte apparater i standby läge. Många elektriska apparater drar mycket el även när de står i standby läge. Tips: gäller även höj- och sänkbart skrivbord.
 • Se över energi- och strömsparlägen på datorn. Ställ in på så kort tid som möjligt efter dina behov. 
 • Ladda bara mobil och liknande när batteriet börjar bli ordentligt urladdat. Dra sedan ur sladden.
 • Dra ut laddare när de inte används.
 • Använd energisparprogrammet på diskmaskinen.
 • Sätt inte igång diskmaskinen förrän den är full, och undvik tider när elnätet är hårt belastat.
 • Skölj inte disken innan den ska in i diskmaskinen, det räcker att skrapa bort matresterna.
 • Undvik att använda den elektriska handtorken.
 • Ta trapporna i stället för att använda hissen.
 • Vädra snabbt och ordentligt istället för att låta ett fönster stå på glänt länge.
 • Upplevelsen av vad som är ett behagligt inomhusklimat är individuellt.
 • Har du ett stillasittande arbete kan lokalen upplevas svalare än för någon som är mer i rörelse. Vid kalla dagar kan det därför vara klokt att arbeta mer stående och även ha en extra tröja.
 • Duscha kortare tid och i lägre temperatur om du har tränat. Stäng av duschen under tiden du tvålar in dig.
 • Se till att element inte är skymda av möbler, då sprids inte värmen som den ska.
 • Undvik/Ingen användning av extra el-element. Om inomhusklimatet trots ovan tips inte är trivsamt – kontakta lokalansvarig och/eller fastighetsägaren så hjälps ni åt.