Elproduktion

Energimyndigheten verkar för ett hållbart energisystem och för att skapa förutsättningar för mer fossilfri elproduktion.

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Omställningen till ett hållbart energisystem är en av våra största samhällsfrågor. Sverige har ett kraftigt ökat elbehov fram till 2050. Det beror dels på att el kommer bli vår huvudsakliga energibärare, dels på att nya elintensiva verksamheter etableras i Sverige.

För att lyckas med elektrifieringen av samhället krävs både att vi bygger ut med ny elproduktion och generationsväxling av den produktion som redan finns. Vi på Energimyndigheten driver på utvecklingen genom insatser inom till exempel forskning, ekonomiska styrmedel, kunskapsspridning och andra främjande åtgärder.