El från vindkraft

Vindkraften är en viktig del av Sveriges energisystem och utbyggnaden av ny vindkraft går snabbt.

Vindkraften spelar en viktig roll för energiomställningen och elektrifieringen av samhället. Landbaserad vindkraft bedöms vara det kraftslag som på kort sikt kan möta stora delar av behovet av ny elproduktion i Sverige, och även den havsbaserade vindkraften har stor potential på längre sikt.