Söka stöd

Ansökningar om finansieringsstöd skickas in via Mina sidor. När du har skickat in ansökan kan du följa ditt ärende på Mina sidor.

Du behöver först ansöka om behörighet till e-tjänsten ”Finansiering av forskning och innovation” på Mina sidor. Ansök om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten. 

Läs om hur du ansöker i manualen under rubriken Mina sidor.

Söker du finansiering via en utlysning hittar du detaljerade anvisningar om hur du ska ansöka i den specifika utlysningstexten.

Aktuella utlysningar

Vi tar också emot ansökningar som skickas in på annat sätt än via Mina sidor.

Deltagare i projektet

Ett projekt kan ha flera organisationer som söker stöd. Projektledaren agerar ombud för dem och skickar in en gemensam ansökan för alla projektparter.

  • Projektledaren företräder de organisationer som ingår i projektet (projektparterna) och ansvarar för kommunikationen med Energimyndigheten i ärendet.
  • Koordinator är den projektpart som tar emot stödet från Energimyndigheten. Vid projekt med flera projektparter samordnar koordinatorn projektet och vidarebefordrar stöd till övriga stödmottagare som deltar i projektet i enlighet med Energimyndighetens beslut.

Hur ska ansökan skrivas?

Du ska skriva på svenska eller engelska. Din text ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet kan förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

I manualen beskrivs vad som är viktigt att få med i ansökan för att Energimyndighetens ska kunna bedöma den.

Ibland kan du behöva skicka in specifika bilagor med din ansökan. För mer information, se vad som gäller den utlysning du söker stöd inom.

Du har möjlighet att lämna in flera bilagor om du tycker att det är lämpligt. Det kan till exempel vara en beskrivning av din verksamhet eller forskargrupp, befintliga avtal mellan medverkande i projektet etc. Bakgrundsmaterial (exempelvis webbplatser) kan du med fördel hänvisa och länka till i slutet av din ansökan.

Du kan spara din ansökan när som helst och återkomma till den vid ett senare tillfälle för att göra klart och skicka in den.