Lansera i Tyskland

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren driver sedan 2014 programmet Swedish-German Cleantech Platform (SGCP) för att introducera svenska företag med innovativa energilösningar till den tyska marknaden.

Berlin skyline

Målet med programmet är att stödja små och medelstora svenska företag med innovativa energilösningar att ta sig in på den tyska marknaden. Programmet har ett fokus på det individuella stödet, samtidigt som det eftersträvas gemensamt lärande mellan de deltagande företagen.

Stöd och coachning

Under ett år erbjuds de deltagande företagen praktisk starthjälp för att lära känna och bearbeta den tyska marknaden. Programmet börjar med ett gemensamt uppstartsmöte med praktisk information om den tyska marknaden och nyckelfaktorer för hur man bäst tar sig in på den.

Sedan får alla företag individuell coachning för att vässa sitt erbjudande för Tyskland. Under kontinuerliga arbetsmöten har deltagarna möjlighet att få stöd med marknadsanalyser, matchmaking med potentiella affärspartners samt interkulturella tips.

Gemensamma aktiviteter

Programmet byggs upp kring två gemensamma resor till Tyskland. Resorna inkluderar aktiviteter för hela gruppen med institutionella kontakter och främjande organisationer, inkubatorer och kluster, större bolag, energikonsulter och finansieringsmöjligheter. Företagen har även individuella möten med potentiella partners, som baseras på den plan respektive företag har för Tyskland.

Dessutom får deltagarna träffa tyska företag från relevanta branscher, som till exempel energi, fordon och industri. Geografiskt fokus ligger på delstaterna som ligger i framkant när det gäller gröna lösningar och har gott investeringsklimat för gröna innovationer. Som introduktion före resorna anordnar vi webbinarier. Deltagande i programmet är kostnadsfritt, men boende och resa står deltagarna själva för.

Krav för att delta i programmet

Huvudkriterierna för att vara med i programmet är bland annat:

  • att företaget är redo för export och produkten eller tjänsten är prövad
  • att företaget har kunder i Sverige och är redo att kunna möta efterfrågan på marknaden
  • att företaget känner sin ställning på hemmamarknaden och sin lösnings Unique selling proposition/point (USP)
  • att företaget klassas som små eller medelstort företag.

Tyskland – Sveriges viktigaste handelspartner

Tyskland är Europas största marknad och Sveriges viktigaste handelspartner. Inom området energi finns det, med tanke på den tyska energipolitikens omställning Energiewende, en fortsatt stor potential för ett utökat samarbete mellan länderna. Fokus inom Energiewende ligger på energieffektivisering, men även på systemintegration av förnybar energi. I ljuset av den rådande energisituationen i Europa finns ett starkt intresse för alla sorters energilösningar, inklusive värme, kyla och transportsektorn vid sidan om elproduktion. Utbyte med svenska innovativa företag är mycket välkommet inom dessa områden eftersom svenska företag har gott renommé.