Dialog med boende

De boende har stor påverkan på byggnadens energianvändning. Med kunskap om hur olika val påverkar energianvändningen och energikostnaderna blir det lättare för de boende att agera för att minska energianvändningen.

För dig som fastighetsägare är det också viktigt att få information från de boende om felaktigheter och brister i uppvärmningssystem, varmvattensystem eller byggnadens elsystem.

En öppen dialog kan resultera både i sparad energi och att alla är nöjda med inomhusmiljön. Här finns exempel på ämnen för dialog.

+

Uppvärmningssystem

Placering av stora möbler framför element hindrar värmen från att spridas och rummet kan då upplevas onödigt kallt.

Överdriven vädring ökar energianvändningen. Om det finns behov av att vädra mycket kan inomhustemperaturen vara för hög eller ventilationen dålig. Undersök om problemet går att åtgärda.

Drag från fönster indikerar ofta att tätningslister och/eller drevning är dåliga.

Kalla, ojämnt varma radiatorer eller radiatorer som låter mycket behöver luftas för att fungera optimalt ur energiperspektiv.

+

Varmvatten och vatten

Droppande kranar och läckande toaletter bidrar till ökad energianvändning i onödan. Sådana brister bör komma till fastighetsägarens kännedom och åtgärdas.

Att diska i maskin är mest energieffektivt, om diskmaskin inte finns är det bättre att använda balja eller diskpropp än att diska under rinnande vatten.

+

El

Elgolvvärme är en av de största energitjuvarna i flerbostadshus. Att sänka temperaturen och att stänga av golvvärmen när behov inte finns sparar mycket energi.

Använd elektriska produkter smart. Till exempel är det energismart att släcka lyset i rum som inte används och köra vitvaror på ECO-läge.

Motorvärmare är bra eftersom kallstart av bilars motorer medför stora utsläpp. Men oftast räcker det att motorvärmaren startar en timme innan motorn ska startas.

Tipsa de boende om att spara energi

Vi har samlat tips på energismarta vanor som sparar energi i hemmet och samtidigt minskar påverkan på miljön.

Spara energi - enkla tips