Sök stöd från Industriklivet

Här kan du ta del av vilka områden Industriklivet stöttar och vad som gäller för dig som söker stöd. 

Inom Industriklivet kan bidrag ges till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar inom tre områden.

Tre områden kan få stöd

Här finns information om Industriklivets tre områden och vilka kriterier som gäller för projekt.

+

Processindustrins utsläpp av växthusgaser

Inom det här området kan projekt som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och andra växthusgasutsläpp få stöd. Andra växthusgasutsläpp kan vara vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp. Syftet är att finansiera tekniksprång och bidra till industrins ambitioner att ställa om.

Med processrelaterade utsläpp avses utsläpp direkt från industrins processer enligt klimatrapporteringen, och utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser. Det är till exempel fackling av industriella restgaser.

Utsläpp med ett indirekt samband med industrins processer är exempelvis förbränningsutsläpp. Projekt där minskning av utsläpp från inköpta bränslen som industrin förbränner enbart för att utvinna energi kan bara få stöd om det också ingår minskning av direkta utsläpp från processer, eller om det innebär ett tekniksprång för industrin. Konventionella bränslebyten ingår inte.

Projekt som syftar till utveckling av tekniker och system för CCS, det vill säga koldioxidinfångning, transport och lagring av koldioxid med fossilt ursprung kan endast få stöd om det saknas andra rimliga alternativ.

+

Negativa utsläpp

Inom det här området kan projekt som bidrar till permanenta negativa utsläpp av växthusgaser få stöd. Negativa utsläpp sker genom avskiljning, transport och geologisk lagring eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Permanenta negativa utsläpp kan uppnås genom infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen. I negativa utsläpp ingår inte koldioxidanvändning (CCU) eller produktion och användning av biokol.

+

Strategiskt viktiga insatser inom industrin

Strategiskt viktiga insatser betyder här tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i övriga samhället. Dessa insatser inom industrin kan vara ny teknik och innovativa lösningar, eller system och värdekedjor exempelvis inom områdena batterier, biodrivmedel och återvinning.

 

Aktuella stöd att söka

En utlysning för mogna och marknadsnära projekt. Du kan ansöka när som helst under året och vi bedömer löpande ansökningar som kommer in.

Industriklivet - uppskalning och kommersialisering

En utlysning för mindre mogna och akademiskt drivna forskningsprojekt. Du kan ansöka en gång om året.
 
Industrins omställning: forsknings- och innovationsprojekt

Kan mitt projekt få stöd?

Ta reda på om ditt projekt kan få stöd.

En processbild som visar om du ditt företag kan söka stöd.Klicka på bilden för att förstora

Frågor och svar om Industriklivet

Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som gäller för att söka stöd från Industriklivet

Logotyp Next Generation EU