Styrmedel för elproduktion

Det finns flera styrmedel inom fossilfri energi. Systemen för ursprungsgarantier och elcertifikat är två av dessa.