Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion

Ta del av resultaten från lokala och regionala aktörer som genomfört informations- och samordningsinsatser kopplat till förnybar elproduktion.

Mellan 2019 och 2022 kunde aktörer på lokal och regional nivå söka finansiering från Energimyndigheten för insatser för förnybar elproduktion. Syftet med programmet var att bidra till omställningen genom att stötta insatser inom hållbar utbyggnad, drift samt återinvestering i förnybar elproduktion.

Klicka på de utfällbara flikarna för att läsa mer om respektive projekt.

Nationellt projektkontor för förnybar energi och näringslivsutveckling

+

Projektkontor för vindkraft i Strömsund

Stödmottagare: Vindkraftcentrum
Projekttid: 1 april 2020 - 31 december 2022
Stöd: 7 745 100 kronor

Vindkraftcentrum.se - Projektkontor förnybar energi och näringslivsutveckling

 

Förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion

+

Regionala dialoger i Skåne

Stödmottagare: Länsstyrelsen i Skåne län
Projekttid: 1 oktober 2020 - 30 juni 2022
Stöd: 2 160 032 kronor

Regionala dialoger om den förnybara elproduktionens potential att avlasta elnätet

+

Solel och varsamhetskrav i Örebro

Stödmottagare: Region Örebro län
Projekttid: 1 oktober 2020 - 31 december 2022
Stöd: 1 636 308 kronor

Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer

+

Kraftsamling för vindkraft i Jönköping

Stödmottagare: Region Jönköpings län
Projekttid: 15 september 2020 - 31 december 2022
Stöd: 859 583 kronor

Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län

+

Planera i medvind i Värmland

Stödmottagare: Länsstyrelsen i Värmlands län
Projekttid: 15 september 2020 - 30 december 2022
Stöd: 1 075 700 kronor

Planera i medvind – vindbruksplanering för lokal förankring

+

I med och motvind i Gävleborg

Stödmottagare: Hela Sverige ska leva x-ing Gävleborg
Projekttid: 1 september 2020-09-01 - 31 december 2022
Stöd: 1 994 891 kronor

”I med och motvind” - en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län

+

Fånga vinden i Sydost

Stödmottagare: Energikontor Sydost AB
Projekttid: 1 september 2020 - 30 september 2022
Stöd: 2 288 000 kronor

Fånga vinden i Sydost

+

Kunskapsinsatser för ökad solel i Malmö

Stödmottagare: Malmö kommun
Projekttid: 1 september 2020 - 30 juni 2022
Stöd: 1 996 859 kronor

Kunskapsinsatser för ökad lokal solelsproduktion i Malmö

+

Ung förändringskraft i Dalarna

Stödmottagare: Framtidsmuseet
Projekttid: 1 september 2020 - 31 december 2022
Stöd: 1 950 000 kronor

Ung förändringskraft

+

Kooperativ vattenkraft i Värmland

Stödmottagare: Coompanion Värmland ekonomisk förening
Projekttid: 1 april 2021 - 31 december 2022
Stöd: 1 570 900 kronor

DAMM/KRAFT - Lokal, kooperativ energiförsörjning

 

Lokalt mervärde kring förnybar elproduktion

+

Mer solkraft i Skåne

Stödmottagare: Länsstyrelsen i Skåne Län
Projekttid: 1 september 2021 - 30 juni 2022
Stöd: 1 497 000 kronor

Solmarken – mer kraft i Skåne

+

Innovationsnod för hållbar vindkraft i Dalarna

Stödmottagare: Länsstyrelsen i Dalarnas Län
Projekttid: 1 augusti 2021 - 31 december 2022
Stöd: 1 450 000 kronor

Innovationsnod hållbar vindkraft i Dalarna

+

Lokal och regional nytta med vindkraft i Västra Götaland

Stödmottagare: Innovatum Progress AB
Projekttid: 1 augusti 2021 - 31 december 2022
Stöd: 998 500 kronor

Power Väst 2021-2022

+

Hållbar utbyggnad av havsbaserad vindkraft i Skåne

Stödmottagare: Energivision Syd
Projekttid: 1 augusti 2021 - 30 december 2022
Stöd: 930 500 kronor

Näringslivsutveckling för offshorevind på sydkusten

 

Pilotlän regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad

+

Pilotlän - Norrbotten

Stödmottagare: Länsstyrelsen Norrbotten
Projekttid: 16 mars 2020 - 31 oktober 2020
Stöd: 234 962 kronor

Pilotlän för regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad i Norrbottens län

+

Pilotlän - Västra Götaland

Stödmottagare: Västra Götalandsregionen
Projekttid: 16 mars 2020-03-16 - 31 oktober 2020
Stöd: 500 000 kronor

Västra Götaland - En pilot för hållbar vindkraftsutbyggnad

+

Pilotlän - Östergötland

Stödmottagare: Länsstyrelsen Östergötland
Projekttid: 13 mars 2020 - 31 oktober 2020
Stöd: 480 000 kronor

Hållbar vindkraft i Östergötland