Drivmedelsstatistik

Varje år släpper Energimyndigheten en rapport som beskriver resultaten av drivmedelsleverantörernas rapportering enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten för drivmedel.

Drivmedelsstatistiken innehåller uppgifter om totala mängder drivmedel med fossila komponenter och biokomponenter. För biokomponenterna innehåller rapporteringen uppgifter om bland annat vilka råvaror som har använts, vilket land de kommer ifrån samt vilken klimatprestanda de har.

Statistiken bygger på den rapportering som drivmedelsleverantörer varje år är skyldiga att göra till Energimyndigheten som en del av tillsynen för hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, reduktionsplikten samt utsläppskrav och miljöinformation enligt drivmedelslagen.

Drivmedel 2023