Effektiv energianvändning för offentlig sektor

Den här vägledningen riktar sig till myndigheter som vill arbeta strategiskt med energieffektivisering och minska sin energianvändning. Innehållet passar även för övriga aktörer i offentlig sektor.

Därför är det viktigt att offentlig sektor sparar el

Staten tillsammans med regionerna och kommunerna äger och hyr många olika lokaler och byggnader runtom i Sverige. I dessa lokaler och byggnader finns goda möjligheter att minska elanvändningen.

Större krav på energibesparing till 2030

I det reviderade direktivet om energieffektivitet (EED) ställs ambitiösare mål för energieffektivisering inom EU till 2030. Offentlig sektor får högre energibesparingskrav och pekas ut som föregångare.

Tillsammans gör vi skillnad

Genom att energieffektivisera lokalerna, uppmuntra till beteendeförändringar samt ställa krav på energieffektivitet vid upphandlingar, kan offentlig sektor minska sin elanvändning. Detta kan även bidra till teknikutveckling som påskyndar omställningen till ett hållbart energisystem.

Bakgrund om vägledningen

Den här vägledningen riktar sig främst till myndigheter och kan användas både om man sitter i egna (ägda) lokaler eller som hyresgäst. Vägledningen innehåller en arbetsgång som kan användas för att få igång ett strukturerat energieffektiviseringsarbete och uppnå största möjliga besparing.

Vägledningen innehåller tips på åtgärder som både kan genomföras relativt omgående samt åtgärdsförslag som kräver större byggnads- eller installationstekniska ingrepp. Det är upp till varje organisation att bedöma vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att genomföra.

I arbetet med energieffektivisering är det viktigt att säkerställa att de lagar och krav som berör inomhusmiljö och arbetsmiljö uppfylls.