El-, gas- eller fjärrvärmeavbrott

Längre elavbrott är ovanliga i Sverige. Det skulle ändå kunna inträffa när som helst och påverka mycket av det som vi tar för givet. 

Genom att arbeta förebyggande med energiberedskap hemma är du väl förberedd om en störning i energisystemet inträffar. 

Här kan du hitta:

 

Puff till sidorna om el- och värmeavbrott

Puff till checklista