Säkerhetsskydd inom energisektorn

Säkerhetsskydd handlar om att ha förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota Sveriges säkerhet samt att i andra fall skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har krav på att göra en säkerhetsskyddsanalys för att identifiera skyddsvärden inom den egna verksamheten. Ett angrepp på vissa myndigheter och företag i Sverige kan få allvarliga konsekvenser för landets säkerhet. Det kan till exempel handla om verksamheter inom totalförsvaret, energi- eller vattenförsörjningen.

Dessa verksamheter kan inom sitt uppdrag komma att hantera uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Om dessa uppgifter röjs, förstörs eller ändras kan det inverka på Sveriges säkerhet. Vissa verksamheter kan dessutom behöva ett särskilt skydd mot terrorism. Om dessa säkerhetskänsliga verksamheter angrips, kan konsekvenserna för Sverige bli mycket allvarliga. Dessa verksamheter behöver därför ett särskilt skydd, säkerhetsskydd.

Som stöd i arbetet med säkerhetsskydd har Säkerhetspolisen tagit fram ett antal vägledningar.

Säkerhetsskydd - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet

Energimyndigheten är tillsynsmyndighet över enskilda verksamhetsutövare inom energisektorn som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom områdena fjärrvärme, naturgas, olja och drivmedel.