Energikartläggning

Energieffektiviseringsarbetet börjar oftast med en energikartläggning.