Aktuella möten och konsultationer

Här kan du se vad som är aktuellt inom ekodesign och energimärkning.

Energimyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för att bevaka och förhandla ekodesign- och energimärkningskrav.

Energimyndigheten är även ansvarig för marknadskontroll av ekodesign och energimärkning.

I detta arbete bjuder vi in till branschmöten för att diskutera förordningsförslag och informationstillfällen om nya krav som fastställts.

Anmäl dig till branschmöte

Uppge vilket möte du vill delta på när du anmäler dig. Om mötet är digitalt skickas en Teams-länk ut senast samma dag mötet hålls.

Anmäl dig till branschmöte via mejl

Du är även välkommen att skicka skriftliga kommentarer om produkterna till respektive kontaktperson i listan nedan.

Planerade möten 2024

Möte
Datum
Kontaktperson

Branschmöte 24 maj kl. 14-15


30 november kl. 10.00

 

Öppna konsultationer från EU-kommissionen ”Kom med synpunkter”

EU-kommissionen ger alla intressenter och medborgare möjlighet att lämna synpunkter på olika initiativ på webbplatsen ”Have Your Say/Kom med synpunkter".

Kom med synpunkter, EU-kommissionen

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom ekodesign och energimärkning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev