Investeringsstöd för kommunal beredskap

Inom programmet Robust kommun kommer kommuner att kunna söka stöd för investeringar som bidrar till en tryggare energiförsörjning och totalförsvarets förmåga.

Syftet med programmet är att minska sårbarheterna i kommunal samhällsviktig verksamhet vid störningar eller avbrott i energiförsörjningen. Beredskap att stå emot störningar i energiförsörjningen på alla nivåer i samhället bidrar till återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvar.

Energimyndigheten planerar att starta investeringsstödsprogrammet under 2025.

Pilotprogram bidrar till utformningen

Som ett led i att utforma programmet genomför Energimyndigheten ett pilotprogram under 2024. I pilotprogrammet deltar Kalix, Lycksele, Surahammar, Enköping, Sollentuna, Mörbylånga, Gotland, Karlshamn, Göteborgs stad och Växjö.

Kommunerna som deltar i pilotprogrammet får stöd och vägledning från Energimyndigheten och andra deltagande kommuner. Kommunerna är också med i utvecklingen och påverkar utformningen av det kommande investeringsstödprogrammet.

Grundprinciper för trygg energiförsörjning

Energimyndighetens definition av vad som är trygg energiförsörjning handlar om  våra gemensamma behov av el och energi. En trygg energiförsörjning får vi genom att ha robusta försörjningskedjor och förmåga att hantera kriser, både i vardagen samt inför och under höjd beredskap. 

Grundprinciper för en trygg energiförsörjning